Het programma ziet er voor 2022 als volgt uit:

 

Iedere eerste DINSDAG van de maand is er een inloop-avond. (uiteraard m.u.v. de feestdagen.)

Aanvang  is 20.00 uur.

 

Voor 2022 zijn dat de navolgende data;

4 Januari

1 Februari

1 Maart

5 April                                                                                     

3 Mei:                 

7 Juni                                                                          

5 Juli                                                                                        

2 Augustus                                                                           

6 September   Jaarvergadering

4 Oktober       vergadering met als item Voorbereidingen onderlinge TT 

1 November   Vergadering en inbrengen TT formulieren

6 December    Nabespreking onderlinge TT

 

Alle genoemde aktiviteiten vinden plaats in de Dr. van Voorthuizenschool, Schoolstraat 12 te Velp.

 Keurdag woensdag 16 november 2022

Openingsdagen TT vrijdag 18 en zaterdag 19 november 2022

 

Alles natuurlijk onder voorbehoud van eventuele Corona-maatregelen