Het programma ziet er voor 2023 als volgt uit:

 

Iedere eerste DINSDAG van de maand is er een inloop-avond. (uiteraard m.u.v. de feestdagen.)

Aanvang  is 20.00 uur.

 

Voor 2023 zijn dat de navolgende data;

3 Januari

7 Februari 

7 Maart

4 April    (verplaatst naar dinsdag 11 april)                                                                                 

2 Mei:  JAARVERGADERING               

6 Juni                                                                          

Vakantie                                                                                        

Vakantie                                                                           

5  September  

3  Oktober       vergadering met als item Voorbereidingen onderlinge TT 

7 November   Vergadering en inbrengen TT formulieren

5 December    Nabespreking onderlinge TT

 

Alle genoemde aktiviteiten vinden plaats in de Dr. van Voorthuizenschool, Schoolstraat 12 te Velp.

 Keurdag woensdag 15 november 2023

Openingsdagen TT vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023

 

Alles natuurlijk onder voorbehoud van eventuele Corona-maatregelen