Het Bestuur is als volgt samengesteld;

 

Voorzitter: H.E.Post, Wormserlaan 10, 6822 LP Arnhem  

Tel.: 06 - 27 88 56 50  Email: post.petzold@live.nl 

 

Secretaris en webmaster: Jan Maus, Zonegge 2203, 6903 HC Zevenaar

Tel.: 0316 - 524176 Email: jan@maus-vogelzangs.nl

 

Ringencommissaris: W.Roelofse, Buurmeester 21, 6991 ZM Rheden     

Tel.: 06 - 47 60 28 04 Email: wroelofse@icloud.com

  

 Ereleden;   H. van Zwam en A. Erpeka.

 Lid van verdienste: W.Roelofse

 

 IBAN nummer: NL66  INGB 0003 7674 76      t.n.v. Gevleugelde Vriende Velp

 

Kvk nummer: 40120678

 

Aangesloten bij de NBvV onder nummer 341

 

Aangemeld bij RVO met UBN nummer: 7793482 dd 10-10-2023

 Dr. van Voorthuizenschool, Schoolstraat 12 te Velp

NVWA registratie: voor 2024 is aanvraagnummer: 0262654 dd 8 maart 2024