Ook U kunt lid worden.

 

Contributie Bondsleden voor  2024 = € 40,-  en Jeugdleden € 20,

 U ontvangt elke maand het maandblad Onze Vogels 

 

Verenigingsleden

Senioren  2024 = € 17,50 en Junioren € 10,-

Ontvangen geen maandblad.  

 

Contributie over te maken op giro:

 

NL66 INGB 0003767476 t.n.v. Gevleugelde Vrienden Velp

 

Meld U aan via het secretariaat.

Uw gegevens worden doorgegeven aan het Bondsbureau van de NBvV en U ontvangt een

KWEEKNUMMER, waarmee U ringen kunt bestellen

 

Gaarne hiervoor de volgende gegevens vermelden;

Hr/Mevr:

Voornaam:

Voorletters en achternaam:

Postcode en huisnr.:

Straat:

Plaats:

Geboortedatum:

Telefoon:

Mail adres:

 

Deze gegevens opsturen naar jan@maus-vogelzangs.nl