PRIVCACYBELEID  Vogelvereniging Gevlleugelde Vrienden Velp.

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vogelvereniging Gevleugelde Vrienden Velp (hierna: Gevleugelde Vrienden,  verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van de Gevleugelde Vrienden, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Gevleugelde Vrienden verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Witropaka,voor adres, telefoonnummer, KvK nummer zie onze website
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via jan@maus-vogelzangs.nl

2. Welke gegevens verwerkt Gevleugelde Vrienden en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.

2.2       Gevleugelde Vrienden verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende            doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het    lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e            instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen       van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van       uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
Gevleugelde Vrienden.
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst             gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met
Gevleugelde Vrienden en je te informeren over de ontwikkelingen van onze vereniging

E-mail berichtgeving (opt-out):

Gevleugelde Vrienden gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van  Gevleugelde Vriendea Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

Gevleugelde Vrienden] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Gevleugelde Vrienden  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Gevleugelde Vrienden] gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Gevleugelde Vrienden kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Gevleugelde Vrienden  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Gevleugelde Vrienden  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie jan@maus-vogelzangs.nl

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.