Ivm de aanhoudende Corona maatregelen zijn er voorlopig geen aktiviteiten

 

We hebben voor 2021 dus weer een locatie voor een mooie districtstentoonstelling welke wordt gehouden in week 50 .

Hopelijk ook een goede plek voor de toekomst.

Zalencentrum De Valom in Huissen  wordt ook weer de thuisbasis voor de voorjaars- en najaarsvergadering.

Ik hoop u allen snel weer in goede gezondheid te

ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens het Districts bestuur Gelderland

 

Wim Theloosen