Beste mensen.
Als bestuur van de NBvV gaan we zeker niet over één nacht ijs. We realiseren ons heel goed welke risico's er aan een tentoonstelling kleven, maar niks doen is ook erg gemakkelijk. We willen toch wel heel graag onze hobby bedrijven. Kort geleden hebben we enquêtes gehouden en de uitkomsten vielen ons heel erg mee. Van de oud-inzenders waar we een mailadres van hadden (850) reageerden bijna 600 waarvan 60% aangeeft mee te doen aan een 1,5 m NK. 25 % twijfelt nog. Van de keurmeesters zegt 90% te willen keuren. En van de medewerkers zegt ook 60 % weer mee te doen. Dit zijn hogere cijfers dan we hadden gedacht. Een NK leeft nog behoorlijk.
We staan dan wel voor een grote uitdaging die lastige keuzes met zich meebrengen. Zo mogen er in de IJsselhal een beperkt aantal mensen tegelijkertijd binnen zijn. We moeten dan misschien wel met een tijdslot werken. We hebben al een plattegrond met éénrichting looproutes en extra in en uitgangen. De grootste uitdaging blijft echter de uitgifte van de vogels én het gedrag van de mensen. Dat moet heel strak gereguleerd en hoe dat moet???? Uiteindelijk is het toch de mens zelf die de regels besluit te respecteren of te overtreden. We hebben nog zorgen genoeg, maar als het enigszins kan dan gaan we ervoor.
Namens HB en de Werkgroep